Darz Bór

 

Góra Chełmowa

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć kolegom myśliwym oraz  ich rodzinom życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności, a na Nowy Rok 2017 spełnienia marzeń oraz zadowolenia, na polowaniu powodzenia.

Zarząd Koła Łowieckiego "Góra Chełmowa"

Boże Narodzenie

 

Skarbnik Koła informuje, iż nastąpiła zmiana numeru konta bankowego Koła Łowieckiego "Góra Chełmowa"

 

NOWY NR. KONTA: 49 1240 5035 1111 0010 6500 1560

 

Skarbnik Koła przypomina o konieczności uiszczenia składek członkowskich.

1. Składka na PZŁ:

  • normalna: 357 zł (320 zł składka + 37zł ubezpieczenie)
  • ulgowa: 197 zł (160 zł składka + 37zł ubezpieczenie)

Wzrost składki o 2,00 zł wynika ze wzrostu składki ubezpieczeniowej i skutkuje także wzrostem kwoty gwarantowanej w przypadku OC z kwoty 500 tys. zł do kwoty 550 tys. zł, jak również wzrostem sumy ubezpieczenia z tytułu NNW z kwoty 35 tys do 40 tys. zł.

Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zgodnie ze statutem PZŁ zobowiązani są do uiszczania składki za pośrednictwem koła łowieckiego.

 

Uchwała Naczelnej Rady łowieckiej w sprawie zmiany wysokości składki PZŁ na rok 2017

 

Składka ulgowa do PZŁ przysługuje:

  • uczącej się młodzieży na studiach stacjonarnych (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej), jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do dnia 31.12.2016 roku,
  • członkom PZŁ, którzy ukończą 70 lat do dnia 31.12.2016 r.

Termin opłacenia składek do PZŁ na rok 2017 upływa z dniem 30.11.2016 r.

 

2. Składka na rzecz koła 400 zł.

 

Termin opłacenia składek do Koła na rok 2017 upływa z dniem 31.12.2016 r.

 

W/w składki proszę wpłacać, najlepiej przelewem na nowe konto koła z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy i kto ją wpłaca.

 Darz Bór

Pogoda Waśniów z serwisu