Terminarz polowań

Najbliższe polowania odbędą się według następującego harmonogramu :

 

Data polowania Miejsce polowania Miejsce i godzina zbiórki Zwierzyna Kierownik polowania
13.01.2019r Chocimów

Pod Figurą

godzina 8.00

Lis, bażant

Różalski Jacek

721 026 146

20.01.2019r Prawęcin

Kunów, pod Różalskimi

godzina 8.00

Lis, sarna, dzik, jeleń

Jarosław Bilski

605 333 278

27.01.2019 Nietulisko Kunów Targowica Lis, sarna, dzik, jeleń

Jarosław Bilski

605 333 278

 

W celu ułatwienia przygotowania biesiady po zakończeniu polowania proszę o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie u prowadzącego polowanie swojej obecności.

 

Góra Chełmowa

 

 

W dniu wczorajszym 9.04.2015 roku za sprawą wspólnego działania Zarządu Koła i myśliwych ze szczególnym upodobaniem polującym na drapieżniki, Koło Łowieckie Góra Chełmowa", z tytułu pozyskanych lisów zakupiło 70 szt kury bażanta. Ptaki zostały wypuszczone na kilku obszarach naszego łowiska by zasilić populację bażanta naszego terenu. Kolegom "lisiarzom" dziękujemy i  mamy nadzieję, że przykład gospodarnego działania zmobilizuje nas do dalszej pracy nad zwiększeniem ilości sztuk pozyskiwanych lisów.

 

 

W roku 2015 Koło Łowieckie "Góra Chełmowa" pozyskało około 70 szt lisa.

Za najaktywniejszych "lisiarzy 2015" należy uznać

  • Konrada Żaka
  • Ryszarda Świtka

Wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do uzyskanego wyniku dziękujemy, a pozostałych zachęcamy do działania.

 Darz Bór

Pogoda Waśniów z serwisu