W dniu wczorajszym 9.04.2015 roku za sprawą wspólnego działania Zarządu Koła i myśliwych ze szczególnym upodobaniem polującym na drapieżniki, Koło Łowieckie Góra Chełmowa", z tytułu pozyskanych lisów zakupiło 70 szt kury bażanta. Ptaki zostały wypuszczone na kilku obszarach naszego łowiska by zasilić populację bażanta naszego terenu. Kolegom "lisiarzom" dziękujemy i  mamy nadzieję, że przykład gospodarnego działania zmobilizuje nas do dalszej pracy nad zwiększeniem ilości sztuk pozyskiwanych lisów.

 

 

W roku 2015 Koło Łowieckie "Góra Chełmowa" pozyskało około 70 szt lisa.

Za najaktywniejszych "lisiarzy 2015" należy uznać

  • Konrada Żaka
  • Ryszarda Świtka

Wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do uzyskanego wyniku dziękujemy, a pozostałych zachęcamy do działania.

 Darz Bór