Od dnia 01.09.2018r administracją strony zajmuje się Piotr Piasecki.

Kontakt

Góra Chełmowa

 

Skarbnik Koła informuje, iż nastąpiła zmiana numeru konta bankowego Koła Łowieckiego "Góra Chełmowa"

 

NOWY NR. KONTA: 49 1240 5035 1111 0010 6500 1560

 

Skarbnik Koła przypomina o konieczności uiszczenia składek członkowskich.

1. Składka na PZŁ:

  • normalna: 355 zł (320 zł składka + 35 zł ubezpieczenie)
  • ulgowa: 195 zł (160 zł składka + 35 zł ubezpieczenie)

Składka ulgowa do PZŁ przysługuje:

  • uczącej się młodzieży na studiach stacjonarnych (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej), jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do dnia 31.12.2015 roku,
  • członkom PZŁ, którzy ukończą 70 lat do dnia 31.12.2015 r.

Termin opłacenia składek do PZŁ na rok 2016 upływa z dniem 30.11.2015 r.

 

2. Składka na rzecz koła 400 zł.

 

Termin opłacenia składek do Koła na rok 2016 upływa z dniem 31.12.2015 r.

 

W/w składki proszę wpłacać, najlepiej przelewem na nowe konto koła z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy i kto ją wpłaca.

 Darz Bór

Pogoda Waśniów z serwisu