Ku pamięci Łowczego śp. Leszka Bugaja

"Niech knieja szumi nad jego mogiłą"