Drukuj

 

 

 

Pobierz okresy polowań na aktualny miesiąc

 

Kalendarz polowań

 

 

 

Jelenie  szlachetnebyki

21.08. - 29.02

łanie

01.10. - 17.01

cielęta

01.10. - 29.02

 

 

Jelenie Sika

 

 

 

 

 byki, łanie, cielęta

 

 

01.10. - 17.01

 

 

Daniel 

 

 

 

 

byki

 

 

01.10. - 31.01

 

 

łanie, cielęta

 

01.10. - 17.01

 

 

Muflon

 

 

 

 

tryki

 

 

01.10. - 29.02

 

 owce, jagnięta

01.10. - 17.01

 

 

Sarna

 

 

 

 

 

kozły

 

 

 

11.05. - 30.09


kozy, koźlęta

 

01.10. - 17.01

 


 

Dzik

 

odyńce, wycinki,

przelatki, warchlaki

cały rok

lochy

15.05. - 15.02

lochy woj. podlaskie

cały rok

 

 

Borsuk

 

 

 

 

1.09 - 30.11

 

Kuny, Tchórz

 

 

 

 

1.09 - 31.03

 

Lis

 

 

   

30.05 - 31.03

 

Jenot,    Szop pracz

Norka amerykańska

 

 

   

cały rok

 

Piżmak

 

 

   

do 15.04

11.08 - 17.04

 

 

Zając szarak,

Dziki królik

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.10 - 03.01

 w drodze odłowu

31.10 - 17.01

 

 

Bażant                          .

 

koguty

01.10 - 29.02

 

kura (tylko w OHZ

z hodowlą bażanta)

01.10 - 31.01

 

Kuropatwa

 
    

 

11.09 - 21.10

 

w drodze odłowu

11.09 - 17.01

 

 

Dzikie kaczki

 • krzyżówka
 • cyraneczka
 • głowienka
 • czernica
   

15.08 - 21.12

 

Gęgawa

 
    

 

 

01.09 - 21.12

 

woj.:

 • zachodniopomorskie,
 • lubuskie,
 • wielkopolskie,
 • dolnośląskie

 

01.09 - 17.01

 

Gęsi

 • zbożowa
 • białoczelna
 
 

 

 

01.09 - 21.12

 

woj.:

 • zachodniopomorskie,
 • lubuskie,
 • wielkopolskie,
 • dolnośląskie

01.09 - 31.01

 

Grzywacz

 

 

 

 

15.08 - 30.11

 

Łyska       .

 

 

 

 

15.08 - 21.12

 

Słonka

 

 

 

 

01.09 - 21.12

 

 

Jarząbek

 

 

 

01.09 - 30.11

 

Dodatkowo:

 • W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy.
 • W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze i kuny.
 • Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.
 • Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
 • Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
 • Przy ustalaniu okresu polowań, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.