Koledzy Myśliwi,

Zarząd Koła Łowieckiego "Góra Chełmowa" w Rudkach niniejszym zaprasza do udziału w planowanych na sezon 2016/2017 zbiorowych polowaniach, które odbędą się według poniższego terminarza.

  

Lp

 

Data

polowania

 

Miejsce

polowania

Miejsce i godzina

zbiórki

Zwierzyna

 

Kierownik

polowania

 

 

1.

 

06.11.2016

Grzegorzowice

Polowanie

Hubertowskie

7:00

Grzegorzowice

Plebania

dzik

sarna

lis

zając

 

Jerzy

Przydatek

 

 

2.

 

13.11.2016

 

Obwód 64

 8:00

Pokrzywianka

Szkoła

 

dzik

sarna

lis

zając

 

Zbigniew

Kaniewski

 

 

3.

 

20.11.2016

 

Obwód 62

8:00

Leśniczówka

          Kotarszyn

 

dzik

sarna

lis

zając

 

Przemysław

Gierczak

 

 

 4.

 

27.11.2016

 

Las Gaj

 7:30

Leśniczówka

          Kotarszyn

dzik

sarna

lis

zając

 

Przemysław

Gierczak

 

 

5.

 

04.12.2016

 

Kunów

 7:30

Pod Krzyżem

Chocimów

 

dzik

sarna

lis

zając

 

Konrad

Żak

 

 

6.

 

11.12.2016

 

Marzeczki,

Nowa Słupia

 7:30

ZEORK

Nowa Słupia

 

dzik

sarna

lis

zając

 

Zbigniew

Kaniewski

 

 

7.

 

 

18.12.2016

 

Wojciechowice

7:30

ORLEN

Szarotka

 

dzik

sarna

lis

zając

 

Jerzy

Przydatek

 

  8.

 

24.12.2016

 

Polowanie

wigilijne

 

 7:30

Stara Słupia

(szkoła)

 

lis

zając

 

 

Jerzy

Przydatek

 

 

9.

 

31.12.2016

Prusinowice

Nosów

 

 7:30

Prusinowice

oczyszczalnia

 

lis

zając

 

 

Przemysław

Gierczak

 

10.

07.01.2016

SOBOTA

Nietulisko

7:30

u Kol. Różalskich

dzik

sarna

lis

 

 

Konrad

Żak

 

11

08.01.2016

 

Wieloborowice

Skały

 

7:30

ORLEN

Szarotka

 

sarna

lis

 

Zbigniew

Kaniewski

 

 

12

15.01.2016

 

Stara Słupia

Hucisko

 

 7:30

ZEORK

Nowa Słupia

 

 

sarna

lis

bażant

 

 

Zbigniew

Kaniewski

 

 

Z uwagi na warunki na warunki atmosferyczne oraz zmienny stan pozyskania zwierzyny, Zarząd Koła "Góra Chełmowa" zastrzega sobie prawo do zmiany terminu polowania oraz gatunków zwierzyny do pozyskania.

W terminie od 04.01.2017 do 31.03.2017 r. w każdą sobotę lub niedzielę będzie możliwość zorganizowania polowania zbiorowego na lisy.

Przypomina się, iż warunkiem uczestnictwa w polowaniu zbiorowym jest konieczność posiadania przy sobie ważnej legitymacji PZŁ, pozwolenia na broń oraz świadectwa przystrzelania broni.

 

Darz Bór