Drukuj

 

 

 Odznaczeni Członkowie Koła Łowieckiego "Góra Chełmowa"

 

"Odznaczenie łowieckie jest najwyższą formą wyróżnienia myśliwego, koła łowieckiego,

czy też osoby lub instytucji spoza Zrzeszenia"

 

1.  "Honorowy Żeton Zasług" nazwane później "Złomem"...

 .

..jest najwyższym odznaczeniem łowieckim, ustanowionym uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich dnia 28 listopada 1929 r.

Odznaczenie posiada wymiary: 28 mm długość, szerokość 16 mm oraz przedstawia "złom": gałązkę jedliny i buczyny przewiązane wstążką. Całość wytłoczona jest z metalu i pozłocona.

Złom nosimy 3 cm centralnie nad wpustem kieszeni.

Złom [określenie drzewa złamanego przez wiatr (wiatrołom) lub inne czynnik jest to także wyróżnienie, którym honorowany jest myśliwy w trakcie udanego polowania, oraz o ściśle z nim powiązany obyczaj składania hołdu strzelonej zwierzynie.]

   

 

ZŁOM-em odzaczeni zostali:

 • Bugaj Leszek (11.03.1998 r.)

 • Piwowarczyk Henryk (04.09.2013 r.)


 

2. Medal Zasługi Łowieckiej 

 

 

Medal ustanowiony przez Wydział Wykonawczy PZŁ dnia 11 grudnia 1929 roku, jako odznaczenie 3-ój stopniowe (Złoty, Srebrny i Brązowy). Nadawany się członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając: wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i układaniu psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczna i koleżeńskość. Medal ma średnicę 34,5 mm wybijany jest w trzech stopniach: złoty (tombak złocony), srebrny (srebrzony i oksydowany), brązowy (patynowany). Noszony w kolejności po odznaczeniach państwowych po lewej stronie marynarki lub kurtki na ciemnozielonej wstążce o szerokości 35 mm, długości 60 – 65 mm, z czerwonymi paskami ( po 5 mm) na jej brzegach. Zamiennie można nosić miniaturę medalu (średnica 17 mm, zawieszona na wstążce o szerokości 15 mm, długości 20-25mm lub jej imitacji wykonanej z metalu pokrytego emalią) lub baretki wykonanej ze wstążki właściwej dla medalu (wysokość 8 mm, nałożona na czarną podkładkę, różnicując klasę medalu złotym lub srebrnym galonikiem pionowo nałożonym w środku baretki).

   

 

 

 

III stopień – Brązowy

"Medal Zasługi Łowieckiej",

 

II stopień – Srebrny

"Medal Zasługi Łowieckiej",

 

 

I stopień – Złoty

"Medal Zasługi Łowieckiej",

 

Baretka medalu brązowego

 

Baretka medalu srebrnego

 

Baretka medalu złotego

 

 • Gajewski Krzysztof (04.09.2013)
 • Gierczak Przemysław (04.09.2013)
 • Różalski Gustaw (02.08.2000)
 • Sieniek Kazimierz (08.10.2008)
 • Wiśniewski Marian (02.08.2000)
 • Mazur Zygmunt (08.10.2008)
 • Skowronek Krzysztof (08.10.2008)
 • Wiśniewski Marian (08.10.2008)
 • KŁ "Góra Chełmowa" (08.10.2008)
 • Piwowarczyk Henryk (08.10.2008)
 • Skowronek Krzysztof (04.09.2013)

 


 

  3. Odznaka "Za zasługi dla Łowiectwa"

 

Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w roku 1966.

„Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za popularyzację i upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.”

Wykonanie: centrum stanowi wykonany z białego metalu krążek o średnicy 11,2 mm z ornamentem tokującego głuszca i napisem

"Za zasługi dla łowiectwa". Od krążka odchodzą trzy promienie, pomiędzy promieniami wstawione trzy gałązki jedliny.

Wymiar odznaki 26x27mm.

 

 

      

  

4. Medal św. Huberta

 

 

Ustanowione w roku jubileuszu 70-lecia PZŁ uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992 roku i jest najmłodszym odznaczeniem łowieckim. Nadaje się go za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej. Medal św. Huberta jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich, począwszy od roku 1993, 3 listopada co 5 lat. Medal został zaprojektowany przez małżeństwo plastyków Rosana i Andrzej Nowakowscy, a wykonany został w warsztacie grawerskim inż. Ludwika Kozerskiego. Pierwsze pięć sztuk zostało wykonanych w srebrze, następne w tombaku srebrzonym i platynowanym. Wszystkie medale są numerowane, tymi samymi numerami opatrzone są legitymacje. Medal na dzień dzisiejszy jest w kształcie owalu o wymiarach 31,5x37 mm, wykonany ze srebra lub srebrzonego tombaku. Awers przedstawia klęczącą postać myśliwego z uzbrojonego w łuk. Przed nim na tle ściany stoi jeleń z krzyżem Św. Huberta w wieńcu, a obok myśliwego postać siedzącego psa. Rewers, w centralnej części posiada napis z"POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI" i numer kolejny odznaczenia. Całość otoczona jest wieńcem z liści dębu i świerku. Medal jest noszony na przywieszce z agrafką o wymiarach 35x13 mm, przedstawiającej rysunek gałązki dębu.

 

 

Odznaczony został: Bugaj Leszek (08.10.2008 r.)

 


 

5. Odznaka "Za 50 lat członkostwa w PZŁ

 

 


 

6. Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny"

 

Odznaczenie 3-ój stopniowe (Złote, Srebrne i Brązowe).

Nadawane jest członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa Okręgu Kieleckiego.

 

 
Brązowa

 • Bilski Jarosław (10.07.2013 r.)
 • Gajewski Krzysztof (30.06.2009 r.)
 • Gierczak Przemysław (24.09.2008 r.)
 • Kosiela Andrzej (30.09.2009 r.)
 • Libuda Mieczysław (10.07.2013 r.)
 • Mazur Zygmunt (24.09.2008 r.)
 • Wiśniewski Marian (24.09.2008 r.)

Srebrna

 • Bugaj Leszek (24.06.1999 r.)
 • Mazur Zygmunt (10.07.2013 r.)
 • Skowronek Krzysztof (24.09.2008 r.)
 • Wiśniewski Marian (10.07.2013 r.)

Złota

 • Bugaj Leszek (20.04.2005 r.)
 • Skowronek Krzysztof (10.07.2013 r.)

 

 


 

7. Odznaka z okazji 65-lecia Koła Łowieckiego "Góra Chełmowa"

 

 

Odznaczeni zostali wszyscy Członkowie Koła.

 


 

Bibliografia: