Terminarz polowań

Najbliższe polowania odbędą się według następującego harmonogramu :

 

Data polowania Miejsce polowania Miejsce i godzina zbiórki Zwierzyna Kierownik polowania
13.01.2019r Chocimów

Pod Figurą

godzina 8.00

Lis, bażant

Różalski Jacek

721 026 146

20.01.2019r Prawęcin

Kunów, pod Różalskimi

godzina 8.00

Lis, sarna, dzik, jeleń

Jarosław Bilski

605 333 278

27.01.2019 Nietulisko Kunów Targowica Lis, sarna, dzik, jeleń

Jarosław Bilski

605 333 278

 

W celu ułatwienia przygotowania biesiady po zakończeniu polowania proszę o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie u prowadzącego polowanie swojej obecności.

 

Góra Chełmowa

 

 

Witam.

Chciałbym zachęcić Was do odwiedzenia w wolnej chwili bloga Pana Marka Czerwińskiego, podpułkownika Wojska Polskiego, dr. nauk humanistycznych, autora kilkunastu książek poświęconych broni palnej, myśliwego i instruktora strzelectwa - człowieka, którego niewątpliwie można określić mianem jednego z większych, polskich autorytetów w dziedzinie strzelectwa oraz wybitnego znawcę broni strzeleckiej i myśliwskiej. Strona ta to wartościowa kopalnia wiedzy, a ponadto ciekawie zredagowana i prowadzona. Mnie pochłonęła na wiele godzin i często do niej wracam. Poza tym Pan Marek Czerwiński to człowiek otwarty, który chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem. Wydaje mi się, że warto z tego korzystać i może być pomocne w rozwiązaniu wielu nurtujących Was kwestii. Na zakończenie mogę dodać, iż o klasie i uznaniu Pana Marka może świadczyć fakt, iż firma Delta Optical wypuściła na rynek lunetę Titanium 4,5-30x50 SF MCZ z siatką celowniczą projektu Pana Marka.

Co można tam znaleźć i warto słowem wstępu polecić:

Informujemy, iż  zmienia się okres polowań na lochy:

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r.
Poz. 1901
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 grudnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta
łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459 oraz z 2009 r. Nr 163, poz. 1303) w § 1 w ust. 1 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) lochy – od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia
2016 r.:
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok,
– na terenie pozostałych województw – od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia
31 grudnia;”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Środowiska: M.H. Grabowski

Pogoda Waśniów z serwisu